580000

Màng lọc máy lọc không khí Sharp 70

Màng lọc hepa Sharp KC-D70, KC-E70, KC-F70, KC-G70, KC-H70, KI-GS70, KI-LS70, KI-HS70,KI-FX70

Trong kho