-20%
Giá gốc là: 500,000 ₫.Giá hiện tại là: 400,000 ₫.
-12%
Giá gốc là: 250,000 ₫.Giá hiện tại là: 220,000 ₫.
-11%
Giá gốc là: 1,800,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,600,000 ₫.
-11%
Giá gốc là: 1,900,000 ₫.Giá hiện tại là: 1,700,000 ₫.