Sau khi tải xuống ứng dụng điện thoại thông minh “RULO Navi” từ đây , hãy tiến hành cài đặt ban đầu theo hướng dẫn trên màn hình ứng dụng.

5c4d0a84b1a861b2da148f0405d84a4c 1

Bạn bấm vào vòng xanh theo hướng dẫn.

eb1c3042c47e88a56be3b45c39b630cd 1

Tiếp theo bạn bấm vào vòng xanh đầu tiên, là đăng nhập.

f264903c6bb86180f3d1d2e8d5d39673

Tiếp theo bạn nhấp vào vòng xanh đầu tiên ”受け入れる”, nghĩa là ” đồng ý ” với các điều khoản của ” Rulo Navi”.

Sau khi chọn số bộ phận của Ruro , hãy kết nối điện thoại thông minh của bạn với Wi-Fi gia đình (băng tần 2,4GHz) và nhập mật khẩu .

e97577ffe0e2fe5d4629c62579e4b631 1

6c0da1eb6983ce77b06074107e4f497d 1

9c8e1621fd3619c834e69ec7ddae2f04 2

Đặt tên cho Ruro, điền vào danh mục cửa hàng và bạn đã hoàn tất.

cf2970d9ee36aa769554b92ad133437a

b401f6b4ff35fd1193a776d6df70183d 1

Cuối cùng, nhấn nút Wi-Fi trên thiết bị chính và bạn sẽ có thể thao tác với ứng dụng.

 

 

 

Đầu tiên, hãy bắt đầu làm sạch ở chế độ tự động!

Xem lại việc sử dụng RULO MC-RSF1000 trong thực tế Chuẩn bị ứng dụng trên điện thoại thông minh

Hãy sử dụng các ứng dụng để cho Ruro làm sạch nó .

Để làm sạch toàn bộ sàn nhà ở chế độ tự động, bạn chỉ cần nhấn nút “start” theo hình rouleau ở chính giữa màn hình .
Khi việc dọn dẹp được bắt đầu , vị trí hiện tại của Ruro sẽ hiển thị trên màn hình ứng dụng, và bản đồ sẽ dần được hoàn thiện .

máy hút bụi cầm tay không dây Dyson DC62

 

Trả lời