Main Board iRobot Roomba 960 – 961 – 964 – Biên Hòa

2,200,000 

Main Board thay thế iRobot Roomba 960 – 961 – 964

Chính hãng iRobot Roomba

Bảo hành: 3 tháng

iRobot 900 series ngoại trừ iRobot 980 Series.

Gọi mua nhanh: 0967 267 892

2200000

Main Board iRobot Roomba 960 – 961 – 964 – Biên Hòa

Main Board thay thế iRobot 960 96

Trong kho